top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 1 (voetnoten)

Hoofdstuk 1    Eén titel, twee diploma’s
(1)   J. G. Scheurer, arts en lid van de Tweede Kamer van 1911 tot 1928. In: Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64e vergadering – 16 maart 1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 van dit boek.
(2)   Querido, A. (1966) Het Wilhelmina Gasthuis. De Tijdstroom, Lochem.
(3)   Centrale Gezondheidsraad (1911) Opleiding en examens van verplegenden. Bijlage IV: Adressen enz., der requesteerende vereenigingen. Gebr. Bellinfante, ‘s-Gravenhage.
(4)   Centrale Gezondheidsraad (1911) Opleiding en examens van verplegenden. Gebr. Bellinfante,
‘s-Gravenhage.
1.1   Eén titel
(5)   Koninklijke Boodschap. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 1-2 (219, nr. 1). Zie ook hoofdstuk 2.1 in dit boek.
(6)   Stb. 1865, 60.
(7)   Ontwerp van Wet. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 3 (219, nr. 3). Zie ook hoofdstuk 2.3 in dit boek.
(8)   Stb. 1923, 541. Zie ook hoofdstuk 3.17 in dit boek.
(9)   Stegge, C. aan de (2012). Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland 1830 – 1980. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht.
(10)   Stcrt. 1924, 4. Zie ook hoofdstuk 3.1 in dit boek.
(11)   Stcrt. 1928, 113, respectievelijk Stcrt. 1932, 33. Zie ook hoofdstuk 3.2 in dit boek.
(12)   Stcrt. 1928, 186. Zie ook hoofdstuk 3.3 in dit boek.
(13)   Stcrt. 1929, 164. Zie ook hoofdstuk 3.4 in dit boek.
(14)   Stcrt. 1973, 186. Zie ook hoofdstuk 3.5 in dit boek.
(15)   Stcrt. 1928, 190. Zie ook hoofdstuk 3.2 in dit boek.
(16)   Stcrt. 1929, 11. Zie ook hoofdstuk 3.1 in dit boek.
(17)   Stcrt. 1929, 173. Zie ook hoofdstuk 3.4 in dit boek.
(18)   Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840. 64e vergadering – 16 maart 1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 van dit boek.
(19)   Stcrt. 1924, 65. Zie ook hoofdstuk 3.14 in dit boek.
1.2    Twee diploma’s
(20)   Stcrt. 1966, 200 (toelichting). Zie ook hoofdstuk 3.8 in dit boek.
(21)   Memorie van Toelichting. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 3 (219, nr. 3). Zie ook hoofdstuk 2.3 in dit boek.
(22)   Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64e vergadering – 16 maart 1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 van dit boek.
(23)   Voorlopig Verslag. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1920-1921, blz. 4 (219, nr. 4). Zie ook hoofdstuk 2.4 in dit boek.
(24)   Ibidem.
(25)   Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64e vergadering – 16 maart 1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 van dit boek.
(26)   Memorie van Antwoord. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 5-6 (219, nr. 5). Zie ook hoofdstuk 2.5 in dit boek.
(27)   Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64e vergadering – 16 maart 1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 van dit boek.
(28)   Ibidem.
(29)   Ibidem.
1.3    Inservice-opleidingen
(30)   Memorie van Antwoord. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 5-6 (219, nr. 5). Zie ook hoofdstuk 2.5 in dit boek.
(31)   Stcrt. 1923, 252 (opleidingsregeling). Zie ook hoofdstuk 3.6 in dit boek.
(32)   Stcrt. 1929, 246 (opleidingsregeling). Zie ook hoofdstuk 3.7 in dit boek.
(33)   Stcrt. 1929, 246 (bijlage A en B). Zie ook hoofdstuk 3.7 in dit boek.
(34)   Stcrt. 1929, 246 (bijlage C en D). Zie ook hoofdstuk 3.7 in dit boek.
1.4   De toon is gezet
(35)   Ontwerp van Wet. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 1-2 (219, nr. 2). Zie ook hoofdstuk 2.2 in dit boek.
(36)   Stegge, C. aan de (2012). Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland 1830 – 1980. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht.
(37)   Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64e vergadering – 16 maart 1921. Zie ook hoofdstuk 2.9 van dit boek.
(38)   Ibidem.
bottom of page