top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 2 (parlementaire documenten)

Hoofdstuk 2    Parlementaire behandeling

Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging
(219)

(1)   Koninklijke Boodschap. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 1 (219, nr. 1).
(2)   Ontwerp van Wet. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 1-2 (219, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 3 (219, nr. 3).
(4)   Voorlopig verslag. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 4 (219, nr. 4).
(5)   Memorie van Antwoord. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 5-6 (219, nr. 5).
(6)   Gewijzigd Ontwerp van Wet. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 5-6 (219, nr. 6).
(7)   Verslag. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 7 (219, nr. 7).
(8)   Amendement van de heeren Ketelaar en Teenstra. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-21, blz. 8 (219, nr. 8).
(9)   Beraadslaging en goedkeuring Tweede Kamer . Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920-1921, blz. 1830-1840, 64e vergadering – 16 maart 1921.
(10)  Eindverslag van de Commissie van Rapporteur. Handelingen der Staten-Generaal. 1920-1921, blz. b 801, Eerste Kamer – 31 maart 1921.
(11)  Goedkeuring Eerste Kamer. Handelingen der Staten-Generaal. 1920-1921, blz. b 865, Eerste Kamer – 29 april 1921.
(12)  Wet tot Wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Stb. 1921, 702).
bottom of page