top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 3 (wet- en regelgeving)

Hoofdstuk 3    Besluiten en regelingen

3.1   Aantekening voor kraamverpleging
(art. 2)
Besluiten
1923   Koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33, inzake de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1924, 4, pag. 1).
1924   Koninklijk besluit van 21 november 1924, nr. 62: aanvulling op het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (Stcrt. 1924, 252, pag. 3).
 
1926   Koninklijk besluit van 5 januari 1926, nr. 14: aanvulling op het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (Stcrt. 1926, 5, pag. 1).
 
1926   Koninklijk besluit van 17 november 1926, nr. 27: aanvulling op het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (Stcrt. 1926, 226, pag. 1).
 
1927   Koninklijk besluit van 12 januari 1927, nr. 10: aanvulling op het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (Stcrt. 1927, 11, pag. 1).
 
1927   Koninklijk besluit van 7 november 1927, nr. 18: wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (Stcrt. 1927, 221, pag. 1).
 
1928   Koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, inzake aantekeningen op het diploma voor ziekenverpleging, te weten kraamverpleging, huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding, en kinderverpleging (Stcrt. 1928, 253, pag. 1).
 
1951   Koninklijk besluit van 24 april 1951, nr. 52: wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1951, 82, pag. 1).
 
1956   Koninklijk besluit van 23 maart 1956, nr. 15: wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1956, 64, pag. 1).
 
1959   Koninklijk besluit van 17 februari 1959, nr. 4: aanvulling op het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1959, 37, pag. 3).
 
1963   Koninklijk besluit van 16 januari 1963, nr. 22: wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1963, 15, pag. 2).
 
1968   Koninklijk besluit van 20 maart 1968, nr. 26: aanvulling op het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1968, 61, pag. 3).
Opleidingsregelingen
 
1929   Opleidingsregeling van 15 januari 1929 (Stcrt. 1929, 11, pag. 2).
1933   Wijziging (22 december 1933) van de opleidingsregeling van 15 januari 1929 (Stcrt. 1933, 250, 6).
1948   Opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1948, 23, pag. 5).
1949   Wijziging (19 juli 1949) van de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1949, 138, pag. 7).
1956   Aanvulling (17 februari 1956) op de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1956, 39, pag. 6-7).
1963   Aanvulling (8 januari 1963) op de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1963, 9, pag. 2).
1969   Wijziging (13 oktober 1969) van de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1969, 207, pag. 4).
1972   Wijziging (29 februari 1972) van de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1972, 48, pag. 10).
 
3.2   Aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding
(art. 2)
 
Besluiten
 
1928   Koninklijk besluit van 7 juni 1928, nr. 35: uitbreiding van het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (zie aantekening voor kraamverpleging), met de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1928, 113, pag. 2).
1928   Koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, inzake aantekeningen op het diploma voor ziekenverpleging, te weten kraamverpleging, huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (ongewijzigd ten opzichte van het koninklijk besluit van 7 juni 1928, nr. 35) en kinderverpleging (Stcrt. 1928, 253, pag. 1).
1932   Koninklijk besluit van 13 februari 1932, nr. 11: onder intrekking van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, in zoverre het de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding betrof, werd deze aantekening afgeschaft (Stcrt. 1932, 33, pag. 1).
 
3.3   Aantekening voor kinderverpleging
(art. 2)
Besluiten
1928   Koninklijk besluit van 21 september 1928, nr. 19: uitbreiding van het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33 (zie aantekening voor kraamverpleging), met de aantekening voor kinderverpleging (Stcrt. 1928, 186, pag. 1).
1928   Koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, inzake aantekeningen op het diploma voor ziekenverpleging, te weten kraamverpleging, huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding, en kinderverpleging (ongewijzigd ten opzichte van het koninklijk besluit van 21 september 1928, nr. 19) (Stcrt. 1928, 253, pag. 1).
1930   Koninklijk besluit van 12 maart 1930, nr. 17: aanvulling op het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1930, 53, pag. 1).
1962   Koninklijk besluit van 12 juli 1962, nr. 48: wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1962, 139, pag. 10).
1962   Koninklijk besluit van 12 juli 1962, nr. 48: rectificatie van het koninklijk besluit van 12 juli 1962, nr. 48 (Stcrt. 1962, 197, pag. 8).
1963   Koninklijk besluit van 16 januari 1963, nr. 22: wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1963, 15, pag. 2).
Opleidingsregelingen
1928   Opleidingsregeling van 27 september 1928, gebaseerd op het koninklijk besluit van 21 september 1928, nr. 19 (Stcrt. 1928, 190, pag. 5).
 
1929   Opleidingsregeling van 10 januari 1929, gebaseerd op het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, en was identiek aan de vorige opleidingsregeling (Stcrt. 1929, 7, pag. 2).
1930   Wijziging (27 februari 1930) van de opleidingsregeling van 10 januari 1929 (Stcrt. 1930, 43).
1932   Wijziging (31 december 1931) van de opleidingsregeling van 10 januari 1929 (Stcrt. 1932, 1, pag. 2).
1932   Wijziging (11 maart 1932) van de opleidingsregeling van 10 januari 1929 (Stcrt. 1932, 50, pag. 2).
1932   Wijziging (14 maart 1932) van de opleidingsregeling van 10 januari 1929 (Stcrt. 1932, 51, pag. 3).
1933   Wijziging (22 december 1933) van de opleidingsregeling van 10 januari 1929 (Stcrt. 1933, 250, 6).
 
1948   Opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1948, 23, pag. 4).
1949   Wijziging (19 juli 1949) van de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1949, 138, pag. 7).
1955   Aanvulling (26 september 1955) op de opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1955, 187, pag. 5).
 
1959   Opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1959, 91, pag. 5).
1961   Wijziging (29 mei 1961) van de opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1961, 105, pag. 1).
1966   Aanvulling (1 augustus 1966) op de opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1966, 150, pag. 2).
1969   Wijziging (13 oktober 1969) van de opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1969, 207, pag. 4).
1972   Wijziging (29 februari 1972) van de opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1972, 48, pag. 10).
 
3.4   Aantekening voor wijkverpleging
(art. 2)
 
Besluiten
 
1929   Koninklijk besluit van 15 augustus 1929, nr. 35: uitbreiding van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (zie aantekening voor kraamverpleging) met de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1929, 164, pag. 3).
1929   Aanvulling (8 november 1929) op het koninklijk besluit van 15 augustus 1929, nr. 35 (Stcrt. 1929, 220, pag. 3).
1931   Aanvulling (23 juli 1931) op de ministeriële beschikking van 8 november 1929 (Stcrt. 1931, 141, pag. 2).
1932   Aanvulling (8 december 1932) op de ministeriële beschikking van 8 november 1929 (Stcrt. 1932, 239, pag. 1).
1933   Aanvulling (20 april 1933) op de ministeriële beschikking van 8 november 1929 (Stcrt. 1933, 77, pag. 2).
1970   Koninklijk besluit van 23 juli 1970, nr. 47: wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (Stcrt. 1970, 144, pag. 3).
1973   Koninklijk besluit van 14 september 1973, nr. 54): aanvulling op het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, over het diploma dat moest worden overgelegd (MGZ-AGZ) ter verkrijging van de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1973, 186, pag. 4).
 
Opleidingsregelingen
1929   Opleidingsregeling van 4 september 1929 (Stcrt. 1929, 173, pag. 1).
1931   Wijziging (24 april 1931) van de opleidingsregeling van 4 september 1929 (Stcrt. 1931, 79, pag. 3).
 
1933   Opleidingsregeling van 8 november 1933: deze opleidingsregeling trad op 1 januari 1934 in werking (Stcrt. 1933, 221, pag. 2).
1934   Wijziging (3 juli 1934) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1934, 126, pag. 4).
1946   Wijziging (22 juni 1946) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1946, 124, pag. 5).
1946   Aanvulling (19 november 1946) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1946, 230, pag. 5).
1949   Wijziging (19 juli 1949) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1949, 138, pag. 6).
1951   Aanvulling (15 augustus 1951) op de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1951, 159, pag. 4).
1964   Aanvulling (23 april 1964) op de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1964, 82, pag. 1-2).
1966   Aanvulling (1 augustus 1966) op de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1966, 150, pag. 2).
1969   Wijziging (13 oktober 1969) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1969, 207, pag. 4).
1978   Intrekking (10 februari 1969) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 wegens start van de MGZ-opleiding (Stcrt. 1978, 43, pag. 5).
 
3.5   Aantekening voor sociaal psychiatrische verpleging
(art. 2)
Besluiten
1973   Koninklijk besluit van 14 september 1973, nr. 54: uitbreiding van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 (zie aantekening voor kraamverpleging), met de aantekening voor sociaal psychiatrische verpleging (Stcrt. 1973, 186, pag. 4).
3.6   Opleidingsregeling diploma A en B van 1923
(art. 3)
1923   Opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1923, 252, pag. 6):
1924   Kennisgeving (31 maart 1924) over de erkenning van ziekeninrichtingen als opleidingsinrichtingen (Stcrt. 1924, 65, pag. 4).
1924   Aanvulling (23/30 oktober 1924) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1924, 233, pag. 3).
1925   Aanvulling (26 februari 1925) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1925, 47, pag. 1).
1925   Aanvulling (27 februari/9 maart 1925) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1925, 52, pag. 2).
1925   Aanvulling (8/15 mei 1925) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1925, 94, pag. 4).
1925   Aanvulling (29 juni 1925) op de ministeriële beschikking van 8/15 mei 1925 (Stcrt. 1925, 123, pag. 4).
1925   Aanvulling (3 juli 1928) op de ministeriële beschikking van 8/15 mei 1925 (Stcrt. 1925, 128, pag. 4).
1925   Aanvulling (23/31 december 1925) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1925, 254, pag. 4).
1926   Aanvulling (7/29 mei 1926) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1926, 104, pag. 2).
1927   Aanvulling (21 januari 1927) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1927, 26, pag. 4).
1927   Aanvulling (28 maart/8 april 1927) op de opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1927, 70, pag. 6).
 
3.7   Opleidingsregeling diploma A en B van 1929
(art. 3)
1929   Opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1929, 246, pag. 1-4):
Afdeeling I
1931   Wijziging (7 juni 1931) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1931, 115, pag. 2).
1932   Aanvulling (17 september 1932) op bijlage A van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1932, 181, pag. 1).
1933   Wijziging (2/16 november 1933) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1933, 232, pag. 2).
1934   Wijziging (18 januari/23 februari 1934) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1934, 43, pag. 1).
1945   Wijziging (16 juli 1945) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1945, 63, pag. 3).
1946   Wijziging (15 november 1946) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1946, 227, pag. 4).
1946   Wijziging (31 december 1946) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1947, 2, pag. 6).
1949   Wijziging (19 juli 1949) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1949, 138, pag. 7).
1949   Ministeriële beschikking (8 december 1949) inzake ontheffing van opleidingstijd (Stcrt. 1949, 242, pag. 7).
1950   Wijziging (25 augustus 1950) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 plus de tussentijdse herziening van het practijk- en rapportenboekje (Stcrt. 1950, 170, pag. 13):
1952   Aanvulling (22 april 1952) op de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1952, 81, pag. 6-7).
1952   Wijziging (8 december 1952) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcr. 1952, 248, pag. 5).
1959   Wijziging (2 mei 1959) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1959, 87, pag. 6).
1959   Wijziging (23 juli 1959) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1959, 143, pag. 4).
1962   Wijziging (15 augustus 1962) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1962, 160, pag. 5).
1963   Wijziging (21 juni 1963) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1963, 122, pag. 1).
1964   Wijziging (11 februari 1964) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1964, 33, pag. 1).
1969   Wijziging (13 oktober 1969) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1969, 207, pag. 4).
1973   Wijziging (6 september 1973) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1973, 176, pag. 4).
1978   Intrekking (10 februari 1978) van de ontheffing opleidingstijd van 8 december 1949 (Stcrt. 1978, 43, pag. 5).
 
Afdeeling II
1933   Tussentijdse herziening (18/28 augustus 1933) van het practijk- en rapportenboekje uit bijlage C en D van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1933, 185, pag. 6-7).
1934   Wijziging (24 april/9 mei 1934) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1934, 93, pag. 3).
1945   Wijziging (4 september 1945) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1945, 80, pag. 3).
1949   Wijziging (19 juli 1949) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1949, 138, pag. 7).
1949   Ministeriële beschikking (8 december 1949) inzake ontheffing van opleidingstijd (Stcrt. 1949, 242, pag. 7).
1959   Wijziging (23 juli 1959) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1959, 143, pag. 4).
1959   Wijziging (10 september 1959) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1959, 177, pag. 10).
1959   Wijzigingsvoorstel van het Praktijk- en Rapportenboekje van den leerling B (Stcrt. 1929, 246, bijlage C en D) uit het concept-rapport diploma B van de gezamenlijke examencommissies (1959) zoals dit werd afgedrukt in alle praktijk- en rapportenboekjes van na 1959.
1960   Wijziging (2 december 1960) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1960, 238, pag. 5).
1961   Rectificatie (11 januari 1961) van de ministeriële beschikking van 2 december 1960 (Stcrt. 1961, 11, pag. 7).
1962   Wijziging (15 augustus 1962) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1962, 160, pag. 5).
1964   Wijziging (11 februari 1964) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1964, 33, pag. 1).
1969   Wijziging (13 oktober 1969) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1969, 207, pag. 4).
1970   Wijziging (20 juli 1970) van toelatingseisen opleiding diploma B voor ziekenverpleging in de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 en vervanging van het praktijk- en rapportenboekje door een overzicht praktische opleiding (Stcrt. 1970, 145, pag. 4):
1971   Wijziging (15 april 1971) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1971, 78, pag. 6).
1972   Wijziging (29 februari 1972) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1972, 48, pag. 10).
1972   Wijziging (21 september 1972) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1972, 192, pag. 9).
1973   Wijziging (6 februari 1973) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1973, 31, pag. 5).
1973   Wijziging (6 september 1973) van de opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1973, 176, pag. 4).
1973   Rectificatie van de ministeriële beschikking van 6 september 1973 (Stcrt. 1973, 194, pag. 4).
1974   Ministeriële beschikking (11 september 1974) over het tweede overgangsexamen opleiding B voor ziekenverpleging (Stcrt. 1974, 180, pag. 4).
1978   Intrekking (10 februari 1978) van de ontheffing opleidingstijd van 8 december 1949 (Stcrt. 1978, 43, pag. 5).
 
3.8   Regeling Opleiding verplegenden diploma A van 1966
(art. 3)
 
1966   Opleidingsregeling van 23 september 1966 (Stcrt. 1966, 200, pag. 4):
1967   Instructie voor de gedelegeerden (30 mei 1967) t.b.v. examens diploma A voor ziekenverpleging (Stcrt. 1967, 106, pag. 2).
1969   Wijziging (13 oktober 1969) van de opleidingsregeling van 23 september 1966 (Stcrt. 1969, 207, pag. 4).
1970   Wijziging (20 juli 1970) van de toelatingseisen uit de opleidingsregeling van 23 september 1966 (Stcrt. 1970, 145, pag. 5):
1972   Wijziging (29 februari 1972) van de opleidingsregeling van 23 september 1966 (Stcrt. 1972, 48, pag. 10).
1972   Wijziging (21 september 1972) van de opleidingsregeling van 23 september 1966 (Stcrt. 1972, 192, pag. 9).
1973   Wijziging (6 september 1973) van de opleidingsregeling van 23 september 1966 (Stcrt. 1973, 176, pag. 4).
1973   Rectificatie van de ministeriële beschikking van 6 september 1973 (Stcrt. 1973, 194, pag. 4).
 
3.9   Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging van 1973
(art. 3)
 
1974   Opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1974, 12, pag. 4):
1974   Instructie gecommitteerden (14 mei 1974) diploma A ziekenverpleging (Stcrt. 1974, 98, pag. 7).
1975   Wijziging (11 juni 1975) van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1975, 115, pag. 5).
1976   Wijziging (29 oktober 1976) van de opleidingsregeling van 28 december 1973, o.a. de opvoering van het aantal lesuren van 860 naar 1060 uren (Stcrt. 1976, 216, pag. 11).
1976   Rectificatie van de ministeriële beschikking van 29 oktober 1976 (Stcrt. 1976, 234, pag. 6).
1977   Wijziging (6 juni 1977) van de bijlage bij de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1977, 117, pag. 5).
1977   Wijziging (20 september 1977) van de opleidingsregeling van 28 december 1973, te weten de vervanging van het practijk- en rapportenboekje behorend bij de Regeling Opleiding verplegenden diploma A (Stcrt. 1966, 200) door het Overzicht Praktische Opleiding (Stcrt. 1977, 188, pag. 2):
1977   Wijziging (14 mei 1977) instructie gecommitteerden i.v.m. de wijziging van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1977, 200, pag. 4).
1977   Wijziging (20 september 1977) van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1977, 205, pag. 6).
1978   Wijziging (7 februari 1978) van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1978, 39, pag. 3).
1978   Wijziging (29 november 1978) van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1978, 239, pag. 4).
1979   Wijziging (4 september 1979) van de bijlage bij de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1979, 189, pag. 6).
1980   Wijziging (13 oktober 1980) van de bijlage bij de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1980, 205, pag. 11).
1981   Wijziging (18 februari 1981) van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1981, 44, pag. 6).
1981   Wijziging (4 mei 1981) van de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1981, 87, pag. 6).
1981   Instructie (27 november 1981) gecommitteerden examen A-verpleegkundigen (Stcrt. 1981, 235, pag. 5).
1982   Wijziging (7 juli 1982) van de bijlage bij de opleidingsregeling van 28 december 1973 (Stcrt. 1982, 133, pag. 5).
1983   Wijziging (17 januari 1983) van de regeling opleiding diploma A-verpleegkundige van 28 december 1973 (Stcrt. 1983, 15, pag. 6).
 
3.10   Regeling opleiding diploma B ziekenverpleging van 1975
(art. 3)
 
1975   Opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1975, 111, pag. 4):
1975   Wijziging (25 september 1975) van de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1975, 189, pag. 4).
1977   Wijziging (6 juni 1977) van bijlage 1 bij de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1977, 117, pag. 5).
1977   Wijziging (29 september 1977) van de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1977, 193, pag. 6).
1978   Intrekking (10 februari 1978) van de ontheffing opleidingstijd van 8 december 1949 (Stcrt. 1978, 43, pag. 5).
1979   Wijziging (5 januari 1979) van de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1979, 10, pag. 2).
1979   Wijziging (4 september 1979) van bijlage 1 bij de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1979, 189, pag. 6).
1980   Wijziging (13 oktober 1980) van bijlage 1 bij de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1980, 205, pag. 11).
1981   Wijziging (18 februari 1981) van de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1981, 44, pag. 6).
1982   Wijziging (7 juli 1982) van bijlage 1 bij de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1982, 133, pag. 5).
1983   Wijziging (17 januari 1983) van de opleidingsregeling van 30 mei 1975 (Stcrt. 1983, 15, pag. 6).
 
3.11   Examen en diploma
(art. 4)
 
1923   Ministeriële beschikking (21 december 1923) over de vorm van de diploma’s (A en B en de aantekeningen) (Stcrt. 1923, 252, pag. 10).
1934   Ministeriële beschikking (22 december 1933/19 januari 1934) over de vorm van het diploma A (Stcrt. 1934, 18, pag. 2).
1967   Ministeriële beschikking (29 maart 1967) over de vorm van diploma A (Stcrt. 1967, 75, pag. 4).
 
3.12   Erkenning van buitenlandse diploma’s
(art. 5)
 
1923   Koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 32, over in Suriname verkregen diploma’s voor ziekenverpleging (Stcrt. 1924, 4, pag. 1).
1924   Kennisgeving (31 maart 1924) over buitenlandse diploma’s die vóór 1 januari 1926 waren/werden behaald (Stcrt. 1924, 65, pag. 4).
1924   Koninklijk besluit van 11 december 1924, nr. 25, over een in Suriname verkregen diploma voor militaire verpleging (Stcrt. 1924, 247, pag. 1).
1927   Koninklijk besluit van 5 mei 1927, nr. 25, over in Nederlands Indië uit- gereikte diploma’s voor krankzinnigenverpleging (Stcrt. 1927, 98, pag. 1).
1930   Koninklijk besluit van 4 oktober 1930, nr. 19, over in Zuid Afrika verkregen diploma’s voor ziekenverpleging (Stcrt. 1930, nr. 195, pag. 1).
1947   Koninklijk besluit van 30 november 1946, nr. 26, over in Nederlands Indië uitgereikte diploma’s voor ziekenverpleging (Stcrt. 1947, 3, pag. 11).
1950   Koninklijk besluit van 19 december 1950, nr. 26, over in Nederlands Indië uitgereikte diploma’s voor ziekenverpleging (Stcrt. 1950, 253, pag. 2).
1951   Koninklijk besluit van 24 april 1951, nr. 52, over in Suriname en in Nederlands Indië verkregen diploma’s voor kraamverpleging (Stcrt. 1951, 82, pag. 1).
1951   Koninklijk besluit van 23 november 1951, nr. 14, over Belgische diploma’s voor verpleger/verpleegster en krankzinnigenverpleger/krankzinnigenverpleegster (Stcrt. 1951, 236, pag. 1).
1954   Koninklijk besluit van 12 november 1954, nr. 9, over te Willemstad (Curaçao) verkregen diploma’s voor ziekenverpleging A en B (Stcrt. 1954, 229, pag. 1).
1955   Koninklijk besluit van 6 oktober 1955, nr.20, over te Djakarta (Indonesië) verkregen diploma’s voor ziekenverpleging A (Stcrt. 1955, 199, pag. 1).
1960   Koninklijk besluit van 27 september 1960, nr.19, over te Oranjestad (Aruba) verkregen diploma’s voor ziekenverpleging A (niet gepubliceerd).
1966   Koninklijk besluit van 15 april 1966, nr. 49, over Surinaamse diploma’s voor ziekenverpleging A en B (Stcrt. 1966, 78, pag. 2).
1968   Koninklijk besluit van 20 maart 1968, nr. 27, over de intrekking van het koninklijk besluit van 12 november 1954, nr. 9 (Stcrt. 1968, 61, pag. 3).
 
3.13   Onderscheidingstekens
(art. 6)
 
1924   Ministeriële beschikking (22/31 maart 1924) over de onderscheidingstekens voor de bezitters van het diploma A, het diploma B, en het diploma A en B (Stcrt. 1924, 65, pag. 4).
1925   Wijziging (15/22 mei 1925) van de ministeriële beschikking van 22/31 maart 1924: vaststelling van het onderscheidingsteken voor verplegers dat in een knoopsgat kan worden gedragen (Stcrt. 1925, 98, pag. 2).
1927   Ministeriële beschikking (2/11 november 1927) over het onderscheidingsteken (‘ooievaartje’) voor de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1927, 220, pag. 5).
1928   Ministeriële beschikking (24 mei 1928) over het onderscheidingsteken voor de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1928, 107, pag. 5).
1928   Ministeriële beschikking (27 september/5 oktober 1928) over het onderscheidingsteken voor de aantekening voor kinderverpleging (Stcrt. 1928, 195, pag. 1).
1929   Wijziging (17/25 januari 1929) van de ministeriële beschikking van 2/11 november 1927 over het onderscheidingsteken (‘ooievaartje’) voor de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1929, 19, pag. 2).
1932   Ministeriële beschikking (3/10 februari 1932) over de afschaffing van het onderscheidingsteken voor de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1932, 33, pag. 2).
1946   Ministeriële beschikking (19/26 september 1946) over het onderscheidingsteken voor de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1946, 199, pag. 4).
1967   Ministeriële beschikking (19 september) over de onderscheidingstekens voor het diploma A, het diploma A en B, alsmede voor het diploma A in combinatie met de aantekening voor kinderverpleging en de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1967, 187, pag. 1).
 
3.14   Registratie
(art. 7)
 
1924   Koninklijk besluit van 1 februari 1924, nr. 17, tot instelling van twee registers voor bezitters van het diploma A respectievelijk B, dan wel een daarmee gelijkgesteld diploma en de feitelijke registratie van deze diploma’s (Stcrt. 1924, 65, pag. 1).
1924   Regeling (28/31 maart 1924) voor de registratie van degenen die in het bezit waren van diploma’s van vóór 1900 tot 15 september 1924 en die – conform het koninklijk besluit 1923 van 15 december 1923, nr. 22 – wettelijk gelijk waren gesteld met het diploma A dan wel het diploma B (Stcrt. 1924, 65, pag. 4).
 
3.15   Erkenning van andere diploma’s
(art. 8)
 
1923   Koninklijk besluit van 15 december 1923, nr. 22 (Stcrt. 1923, 252, pag. 2).
1924   Kennisgeving (31 maart 1924) over de erkenning van Nederlandse diploma’s die vóór 1 januari 1926 waren/werden behaald (Stcrt. 1924, 65, pag. 4).
1924   Koninklijk besluit van 8 juli 1924, nr. 33, aanvulling op het koninklijk besluit van 15 december 1923 (Stcrt. 1924, 155, pag. 1).
1924   Herplaatsing (wegens misstelling) van het Koninklijk besluit van 8 juli 1924, nr. 33 (Stcrt. 1924, 157, pag. 2).
1925   Koninklijk besluit van 22 december 1924, nr. 10, aanvulling op het koninklijk besluit van 8 juli 1924 (Stcrt. 1925, 1, pag. 1).
 
3.16   Toezicht
(art. 9)
 
1923   Koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 31, tot aanwijzing van de ambtenaren, die belast werden met het opsporen van strafbare overtredingen van de Wet (Stcrt. 1924, 4, pag. 1).
1925   Wet tot invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering. In artikel 206 van deze wet wordt de volgende wijziging aangebracht in de Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging, letterlijk: In de Wet tot Wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging worden in artikel 9 de woorden: “artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering” vervangen door: “artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering” (29 juni 1925, Stb. 308).
 
3.17   Inwerkingtreding van de wet
(art. 12)
 
1923   Koninklijk besluit van 6 december 1923, nr. 541, dat de Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging op 1 januari 1924 in werking treedt (Stb. 1923, 541).
bottom of page