top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 4 (voetnoten)

Hoofdstuk 4    Vijf diploma's, één titel

(39)   Mevr. D. Cornelissen (KVP), lid van de Tweede Kamer van 1971 tot 1986. In: Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, blz. 4073-4077 (16 maart 1977). Zie ook hoofdstuk 5.6 in dit boek.
(40)   Commissie Verplegingsaangelegenheden (1955). Interim-rapport Heelsum.
(41)   Voorlopige Verplegingsraad (1958a). Rapport Basisdiploma Verpleegster.
Voorlopige Verplegingsraad (1958b). Rapport Basisdiploma Verpleger.
Voorlopige Verplegingsraad (1958c). Rapport Ziekenverzorgster.
(42)   Stb. 1963, 289. Zie ook bijlage 4 in dit boek.
(43)   Commissie Verplegingsaangelegenheden (1958c). Rapport Ziekenverzorgster.
(44)   Memorie van Toelichting. Tweede Kamer der Staten Generaal, Zitting 1961-1962 (6819, nr. 3). Zie ook hoofdstuk 5.3 in dit boek.
4.1   Het diploma A-verpleegkundige
(45)   Stcrt. 1950, 170.
(46)   Stcrt. 1966, 200.
(47)   Ibidem.
(48)   Stcrt. 1970, 145.
(49)   Stcrt. 1974, 12.
4.2   Het diploma B-verpleegkundige
(50)   Stcrt. 1929, 246.
(51)    Voorlopige Verplegingsraad (1958a). Rapport Basisdiploma Verpleegster.
(52)   Hurk, W. A. van den (1966). Bewaken wordt begeleiden: moderne psychiatrische verpleging. AO-reeks no. 1111, Stichting IVIO.
(53)   Commissie Herziening B-Opleiding (1969). Interimrapport herziening B-opleiding. Tijdschrift voor Ziekenverpleging 15 maart 1969.
(54)   Stcrt. 1970, 145.
(55)   Stcrt. 1975, 111.
4.3   Het diploma Z-verpleegkundige
(56)   Stcrt. 1978, 19.
4.4   Het diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige
(57)   Commissie Overleg Onderwijs-Volksgezondheid (1971a). Samenvatting van de overwegingen en conclusies van de subcommissie van de C.O.O.V. inzake de Hogere Beroeps Opleiding voor Verplegenden.
(58)   Ibidem.
(59)   Commissie Hogere Beroepsopleiding Verplegenden (1969). Hogere Beroepsopleiding Verplegenden. Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid no. 24, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
(60)   Commissie Overleg Onderwijs-Volksgezondheid (1971a). Samenvatting van de overwegingen en conclusies van de subcommissie van de C.O.O.V. inzake de Hogere Beroeps Opleiding voor Verplegenden.
4.5   Het diploma middelbare beroepsopleiding verpleegkundige
(61)   Commissie Von Nordheim (1970). Nota uitgebracht door de commissie Von Nordheim.
(62)   Zie ook hoofdstuk 4.1 in dit boek.
(63)   Zie ook hoofdstuk 4.2 in dit boek.
(64)   Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977.
(65)   Zie ook hoofdstuk 4.3 in dit boek.
4.6   Eén titel
(66)   Stb. 1921, 702.
(67)   Stb. 1977, 397.
(68)   Stcrt. 1967, 187.
(69)   Zie ook hoofdstuk 4.1 in dit boek.
(70)   Zie ook hoofdstuk 4.2 in dit boek.
(71)   Stb. 1977, 397.
(72)   Voorlopig Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, 13622, nr. 4. Zie ook hoofdstuk 5.4 in dit boek.
(73)   Memorie van Antwoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, 13622, nr. 5. Zie ook hoofdstuk 5.5 in dit boek.
(74)   Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, blz. 4073-4077 (16 maart 1977). Zie ook hoofdstuk 5.6 in dit boek.
(75)   Ibidem.
4.7   Veranderingen in de wet- en regelgeving
(76)   Stb. 1977, 397.
(77)   Stb. 1921, 702.
(78)   Stcrt. 1981, 129.
(79)   Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, 13622, nr. 3. Zie ook hoofdstuk 5.3 in dit boek.
(80)   Stcrt. 1982, 133.
(81)   Stcrt. 1988, 29, pag. 12 en Stcrt. 1988, 29, 12-13 en 17.
(82)   Stcrt. 1988, 231.
(83)   Stcrt. 1973, 186.
(84)   Stcrt. 1978, 43.
(85)   Stb. 1993, 154.
(86)   Stcrt. 1993, 81.
(87)   Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, 13622, nr. 3. Zie ook hoofdstuk 5.3 in dit boek.
(88)   Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977.
(89)   Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989.
4.8   Eén beroep, twee deskundigheidsniveaus
(90)   Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 4)
Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 11)
Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 8).
(91)   Circulaire (1986). WVC-leerlingenplan voor ziekenhuizen. Stcrt. 1986, 87.
(92)   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1984). Advies verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
(93)   Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1988a). Rapport reacties advies verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
(94)   Bakker, J.H., en M.J.M. le Grand-van den Boogaard (1988b). Verpleegkundig beroepsprofiel. NRV, Zoetermeer.
(95)   American Nurses’ Association (1980). Nursing: A Social Policy Statement. ANA, Kansas City (Mi).
bottom of page