top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 5 (parlementaire documenten)

Hoofdstuk 5    Parlementaire behandeling

Wet van 8 juni 1977, houdende wijziging van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702,
tot Wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging
(13622)
(1)   Koninklijke Boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977 (13622, nr. 1).
(2)   Ontwerp van Wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977 (13622, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977 (13622, nr. 3).
(4)   Voorlopig Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977 (13622, nr. 4).
(5)   Memorie van Antwoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977 (13622, nr. 5).
(6)   Beraadslaging en goedkeuring Tweede Kamer. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, blz. 4073-4077 (16 maart 1977).
(7)   Gewijzigd Ontwerp van Wet. Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977 (13622, nr. 104).
(8)   Eindverslag van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Eerste Kamer der Staten-Generaal, zitting 1976-1977 (13622, nr. 104a).
(9)   Goedkeuring Eerste Kamer. Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1976-1977, blz. 639 (7 juni 1977).
(10)  Wet van 8 juni 1977, houdende wijziging van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot Wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging (Stb. 1977, 397).
 
 
 
 
 
bottom of page