top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 6 (wet- en regelgeving)

Hoofdstuk 6    Besluiten en regelingen

6.1   Aantekening voor kraamverpleging
(art. 2)
Besluiten
 
1982   Koninklijk besluit van 3 juli 1982, nr. 98: intrekking onderdeel A van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, leidend tot de afschaffing van de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1982, 133, pag. 5).
 
6.2   Aantekening obstetrie & gynaecologie
(art. 2)
 
Besluiten
 
1988   Koninklijk besluit van 22 januari 1988, no. 20, uitbreiding van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 met de aantekening voor obstetrie/gynaecologie (Stcrt. 1988, 29, pag. 12).
 
Opleidingsregelingen
1988   Regeling opleiding aantekening obstetrische en gynaecologische verpleging (Stcrt. 1988, 29, pag. 12-13 en 17).
6.3   Aantekening voor kinderverpleging
(art. 2)
Opleidingsregelingen
1983   Wijziging (17 januari 1983) van de opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1983, 15, pag. 6).
 
1988   Regeling opleiding aantekening kinderverpleging (Stcrt.1988, 231, pag. 10).
 
 
6.4   Aantekening intensive care
(art. 2)
 
Besluiten
 
1993   Koninklijk besluit van 2 maart 1993, houdende regeling van de verkrijging van de aantekening intensive care verpleging (Stb. 1993, 154).
 
Opleidingsregelingen
 
1993   Regeling opleiding intensive care verpleging (Stcrt. 1993, 81).
 
 
6.5   Regeling Opleiding diploma A-verpleegkundige
(art. 3 en 4)
 
1986   Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 4):
1987   Wijziging (17 maart 1987) van de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1987, 136, pag. 12).
 
 
6.6   Regeling Opleiding diploma B-verpleegkundige
(art. 3 en 4)
 
1986   Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 11):
1987   Wijziging (17 maart 1987) van de Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1987, 136, pag. 12).
1987   Instelling (17 augustus 1987) van de centrale examencommissie opleiding B-verpleegkundige (Stcrt. 1987, 190, pag. 4).
 
 
6.7   Regeling Opleiding diploma Z-verpleegkundige
(art. 3 en 4)
 
1978   Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978 (Stcrt. 1978, 19, pag. 6):
1978   Wijziging (4 oktober 1978) van de regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978 (Stcrt. 1978, 204, pag. 4).
1979   Wijziging (4 september 1979) van bijlage 1 de opleidingsregeling van 10 januari 1978 (Stcrt. 1979, 189, pag. 6).
1980   Wijziging (13 oktober 1980) van bijlage 1 bij de opleidingsregeling van 10 januari 1978 (Stcrt. 1980, 205, pag. 11).
1981   Wijziging (18 februari 1981) van de opleidingsregeling van 10 januari 1978 (Stcrt. 1981, 44, pag. 6).
1981   Wijziging (27 juli 1981) van de opleidingsregeling van 10 januari 1978 (Stcrt. 1981, 143, pag. 6).
1981   Rectificatie van de wijziging (27 juli 1981) van de opleidingsregeling van 10 januari 1978 (Stcrt. 1981, 147, pag. 4).
1982   Wijziging (7 juli 1982) van bijlage 1 bij de opleidingsregeling van 10 januari 1978 (Stcrt. 1982, 133, pag. 5).
1983   Wijziging (17 januari 1983) van de regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978 (Stcrt. 1983, 15, pag. 6).
 
1986   Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 8):
1987   Wijziging (17 maart 1987) van de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1987, 136, pag. 12).
1987   Instelling (26 augustus 1987) van de centrale examencommissie opleiding Z-verpleegkundige (Stcrt. 1987, 172, pag. 7).
 
6.8   Erkenning van andere diploma's
(art. 5)
 
Europese richtlijn 77/452/EEG
 
1977   Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de diploma’s, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (Pb. L 176/1-7).
1977   Richtlijn 77/453/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (Pb. L 176/ 8-10).
1979   Besluit (22 juni 1979, nr. 32) aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige: erkenning van diploma’s die behaald zijn in Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk plus een overgangsregeling voor de erkenning van eerder behaalde diploma’s in combinatie met drie jaar werkervaring (Stcrt. 1979, 124, pag. 8).
1981   Aanvulling (16 december 1981) op het besluit van 22 juni 1979: erkenning van diploma’s die behaald zijn in Griekenland (Stcrt. 1981, 245, pag. 6).
1982   Aanvulling (31 augustus 1982) op het besluit van 22 juni 1979: erkenning van diploma’s van opleidingen die voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijn werd aangevangen maar eerst nadien werd voltooid (Stcrt. 1982, 170, pag. 6).
1986   Aanvulling (24 november 1986) op het besluit van 22 juni 1979: erkenning van diploma’s die behaald zijn in Spanje en Portugal (Stcrt. 1986, 234, pag. 7).
 
Europese richtlijn 89/595/EEG
 
1989   Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 tot wijziging van de Richtlijnen 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/1026/EEG en 80/ 154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma’s, certificaten en andere titels van respectievelijk de arts, de algemeen ziekenverpleger, de beoefenaar der tandheelkunde, de dierenarts en de verloskundige, alsmede van de Richtlijnen 75/363/EEG, 78/1027/EEG en 80/155/EEG inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van respectievelijk de arts, de dierenarts en de verloskundige (Pb. L 376/19-29).
1989   Richtlijn 89/595/EEG van de Raad van 10 oktober 1989 tot wijziging van Richtlijn 77/452/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma’s, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten, alsmede van Richtlijn 77/453/EEG inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (Pb. L 376/30-32).
1992   Besluit (17 februari 1992) tot implementatie van richtlijn 89/594/EEG en 90/658/EEG en verduidelijking van enkele punten in het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 124): de diploma’s uit andere lidstaten die worden erkend moeten zijn behaald door onderdanen uit die andere lidstaten, implementatie van de overgangsregeling op basis van richtlijn 89/594/EEG en aanpassingen vanwege de Duitse eenwording (Stcrt. 1992, 45, pag. 8).
1992   Richtlijn (7 april 1992) over het verstrekken van gegevens over algemeen verpleegkundigen aan andere EG-lidstaten: de gegevens betreffen “ernstige en nauwkeurige feiten die in Nederland hebben plaatsgevonden vóór de vestiging van de betrokkene die Lid-Staat en die feiten aldaar van invloed kunnen zijn op de toegang tot dan wel op de uitoefening van de in richtlijn 77/453/EEG omschreven werkzaamheid van verpleegkundige” (Stcrt. 1992, 81, pag. 6).
1992   Herplaatsing (9 november 1992) wegens misstelling van het besluit van 17 februari 1992 (Stcrt. 1992, 227, pag. 16).
1992   Rectificatie van de wijziging van 9 november 1992 (Stcrt. 1992, 232, pag. 8).
1995   Regeling (14 december 1995) aanvraag, stage en proeve EG-verklaringen volksgezondheid (Stcrt. 1995, 35, pag. 1).
1995   Wijziging Regeling aanvraag, stage en proeve EG-verklaringen volksgezondheid (Stcrt. 1995, 236, pag. 13).
 
EER-overeenkomst (Oporto, 2 mei 1992)
 
1992   Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met Protocollen en Bijlagen, en Slotakte (trb. 1992, 132).
1993   Regeling (7 december 1993) EER-diploma’s volksgezondheid van 7 december 1993: erkenning van de diploma’s van Oostenrijk, Finland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zweden en Zwitserland (de EVA-landen) (Stcrt. 1993, 245, pag. 12).
1994   Rectificatie van de Regeling EER-diploma’s volksgezondheid van 7 december 1993 (Stcrt. 1994, 17, pag. 6).
 
Categorale aanwijzing diploma’s
 
1978   Besluit (21 augustus 1978) tot gelijkstelling van diploma’s Z (Stcrt. 1978, 204, pag. 4).
 
1986   Besluit (30 mei 1986) tot regeling categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundigen (Stcrt. 1986, 111, pag. 4).
1986   Wijziging (10 juli 1986) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1986, 144, pag. 8).
1986   Wijziging (23 september 1986) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1986, 187, pag. 13).
1987   Wijziging (19 januari 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 22, pag. 10).
1987   Wijziging (14 april 1987, nr. 1772) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 80, pag. 4).
1987   Wijziging (14 april 1987, nr. 1773) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 80, pag. 4).
1987   Wijziging (4 juni 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 117, pag. 7).
1987   Wijziging (17 juni 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 135, pag. 4).
1987   Wijziging (15 juli 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 140, pag. 4).
1987   Rectificatie (30 juli 1987) van de wijziging van 15 juli 1987 (Stcrt. 1987, 144, pag. 10).
1987   Wijziging (30 juli 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 149, pag. 4).
1987  Wijziging (7 oktober 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 199, pag. 10).
1987   Wijziging (29 oktober 1987, nr. 5541) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 215, pag. 12).
1987   Wijziging (29 oktober 1987, nr. 5542) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 215, pag. 12).
1987   Wijziging (27 november 1987, nr. 6561) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 241, pag. 9).
1987   Wijziging (27 november 1987, nr. 6591) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 241, pag. 9).
1987   Wijziging (9 december 1987) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1987, 246, pag. 11).
1988   Wijziging (12 januari 1988) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1988, 10, pag. 15).
1988   Wijziging (26 februari 1988) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1988, 44, pag. 6).
1988   Wijziging (12 april 1988) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1988, 82, pag. 14).
 
1989   Besluit (2 augustus 1989) categorale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1989, 152, pag. 8).
1990   Wijziging (26 maart 1990) van het besluit van 2 augustus 1989 (Stcrt. 1990, 71, pag. 13).
1990   Wijziging (7 mei 1990) van het besluit van 2 augustus 1989 (Stcrt. 1990, 96, pag. 11).
1990   Wijziging (19 juli 1990) van het besluit van 2 augustus 1989 (Stcrt. 1990, 147, pag. 31).
1990   Wijziging (10 oktober 1990) van het besluit van 2 augustus 1989 (Stcrt. 1990, 201, pag. 8).
1991   Wijziging (11 april 1991) van het besluit van 2 augustus 1989 (Stcrt. 1991, 74, pag. 16).
1991   Wijziging (23 juli 1991) van het besluit van 2 augustus 1989 (Stcrt. 1991, 153, pag. 6).
 
1992   Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1992, 83, pag. 18).
1992   Wijziging (30 juni 1992) van het besluit van 30 mei 1986 (Stcrt. 1992, 131, pag. 10).
1992   Wijziging (26 augustus 1992) van de Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1992, 171, pag. 7).
1993   Wijziging (2 februari 1993) van de Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1993, 27, pag. 14).
1993   Wijziging (29 oktober 1993) van de Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige 1992 (Stcrt. 1993, 228, pag. 10).
 
6.9   Onderscheidingstekens
(art. 6)
 
1981   Besluit tot vaststelling van onderscheidingstekenen verpleegkundigen (Stcrt. 1981, 129, pag. 18).
6.10   Registratie
(art. 7)
 
1978   Koninklijk besluit van 20 oktober 1978, over de inschrijving van verpleegkundigen in registers (Stb. 1978, 589).
bottom of page