top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 8 (parlementaire documenten)
Hoofdstuk 8    Parlementaire behandeling

8.1   Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(19522)

(1)   Koninklijke Boodschap (TK 1985/86, 19522, nr. 1).
(2)   Voorstel van Wet (TK 1985/86, 19522, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting (TK 1985/86, 19522, nr. 3).
(4)   Nota van Verbetering (TK 1985/86, 19522, nr. 4).
(5)   Adviesaanvraag bij de Raad van State (TK 1985/86, 19522, nr. A).
(6)   Advies van de Raad van State (TK 1985/86, 19522, nr. B).
(7)   Voorlopig Verslag (TK 1986/87, 19522, nr. 5).
(8)   Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1987/88, 19522, nr. 6).
(9)   Memorie van Antwoord (TK 1987/88, 19522, nr. 7).
(10) Nota van Wijziging (TK 1987/88, 19522, nr. 8).
(11)  Tweede Nota van Verbetering (TK 1987/88, 19522, nr. 9).
(12)  Gewijzigd Voorstel van Wet (TK 1987/88, 19522, nr. 10).
(13)  Derde Nota van Verbetering (TK 1988/89, 19522, nr. 11).
(14)  Verslag van een mondeling overleg (TK 1988/89, 19522, nr. 12).
 
(15)  Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1988/89, 19522, nr. 13).
 
(16)  Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1988/89, 19522, nr. 14).
 
(17)  Tweede Nota van Wijziging (TK 1988/89, 19522, nr. 15).
(18)  Verslag van een mondeling overleg (TK 1989/90, 19522, nr. 16).
(19)  Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1989/90, 19522, nr. 17).
 
(20)  Derde Nota van Wijziging (TK 1989/90, 19522, nr. 18).
(21) Eindverslag (TK 1989/90, 19522, nr. 19).
(22)  Nota naar aanleiding van het eindverslag (TK 1991/92, 19522, nr. 20).
(23)  Vierde Nota van Wijziging (TK 1991/92, 19522, nr. 21).
(24)  Nader gewijzigd Voorstel van Wet (TK 1991/92, 19522, nr. 22).
(25)  Vierde Nota van Verbetering (TK 1991/92, 19522, nr. 23).
(26)  Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1991/92, 19522, nr. 24).
(27)  Vijfde Nota van Wijziging (TK 1991/92, 19522, nr. 25).
(28)  Amendementen van het lid Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 26 herdruk).
(29)  Amendementen van het lid Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 27).
(30)  Amendement van de leden Netelenbos en Vriens-Auerbach (TK 1991/92, 19522, nr. 28).
(31)  Amendement van de leden Netelenbos en Vriens-Auerbach (TK 1991/92, 19522, nr. 29).
(32)  Amendementen van het lid Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 30).
(33)  Amendementen van het lid Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 31).
(34)  Amendementen van het lid Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 32).
(35)  Amendementen van de leden Laning-Boersema en Vriens-Auerbach (TK 1991/92, 19522, nr. 33).
(36)  Amendement van de leden Laning-Boersema en Vriens-Auerbach (TK 1991/92, 19522, nr. 34).
(37)  Amendementen van de leden Laning-Boersema en Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 35 herdruk).
(38)  Amendementen van de leden Laning-Boersema en Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 36).
(39)  Amendementen van de leden Vriens-Auerbach en Laning-Boersema (TK 1991/92, 19522, nr. 37).
(40)  Amendement van de leden Vriens-Auerbach en Laning-Boersema (TK 1991/92, 19522, nr. 38).
(41)  Amendement van de leden Vriens-Auerbach en Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 39).
(42)  Amendement van de leden Netelenbos en Vriens-Auerbach (TK 1991/92, 19522, nr. 40).
(43)  Amendement van het lid Kohnstamm (TK 1991/92, 19522, nr. 41).
(44)  Amendementen van het lid Kohnstamm (TK 1991/92, 19522, nr. 42).
(45)  Amendement van het lid Kohnstamm (TK 1991/92, 19522, nr. 43).
(46)  Amendement van het lid Kohnstamm (TK 1991/92, 19522, nr. 44).
(47)  Handelingen TK 1991/92 (blz. 2850-2906).
(48)  Handelingen TK 1991/92 (blz.2932-2960).
(49)  Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1991/92, 19522, nr. 45).
(50)  Zesde Nota van Wijziging (TK 1991/92, 19522, nr. 46).
(51)  Vijfde Nota van Verbetering (TK 1991/92, 19522, nr. 47).
(52)  Verslag van een mondeling overleg (TK 1991/92, 19522, nr. 48).
(53)  Brief van de staatssecretaris WVC (TK 1991/92, 19522, nr. 49).
(54)  Amendementen van de leden Laning-Boersema en Netelenbos (TK 1991/92, 19522, nr. 50).
(55)  Amendementen van de leden Laning-Boersema en Vriens-Auerbach (TK 1991/92, 19522, nr. 51).
(56)  Wijziging amendement van het lid Kohnstamm onder nr. 41 (TK 1991/92, 19522, nr. 52).
(57)  Wijziging amendement van het lid Kohnstamm onder nr. 42 (TK 1991/92, 19522, nr. 53).
(58)  Handelingen TK 1991/92 (blz. 5329-5349 en 5370-5380).
(59)  Handelingen TK 1991/92 (blz. 5421-5422).
(60)  Voorstel van Wet zoals het luidt na de daarin t/m 16 juni 1992 aangebrachte wijzigingen (TK 1991/92, 19522, nr. 54).
(61)  Wijzigingen voorgesteld door de regering (TK 1991/92, 19522, nr. 55).
(62)  Handelingen TK 1991/92 (blz. 5899).
(63)  Gewijzigd Voorstel van Wet (EK 1991/92, 19522, nr. 327).
(64)  Voorlopig Verslag van de vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid (EK 1992/93, 19522, nr. 103).
(65)  Brief van de staatssecretaris WVC (EK 1992/93, 19522, nr. 103a).
(66)  Memorie van Antwoord (EK 1992/93, 19522, nr. 103b).
(67)  Nader Voorlopig Verslag van de vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid (EK 1992/93, 19522, nr. 103c herdruk).
(68)  Nadere Memorie van Antwoord (EK 1992/93, 19522, nr. 103d).
(69)  Eindverslag van de vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid (EK 1992/93, 19522, nr. 103e).
(70)  Handelingen EK 1993/94 (blz. 262-274, 284-299 en 301-302).
(71)  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Stb. 1993, 655).
8.2   Wetswijziging van 14 september 1995 inzake de regionaal gespreide inwerkingtreding
(24116)
(1)   ​Koninklijke Boodschap (TK 1994/95, 24116, nr. 1).
(2)   Voorstel van Wet (TK 1994/95, 24116, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting (TK 1994/95, 24116, nr. 3).
(4)   Verslag (TK 1994/95, 24116, nr. 4).
(5)   Nota naar aanleiding van het verslag (TK 1994/95, 24116, nr. 5).
(6)   Nota van wijziging (TK 1994/95, 24116, nr. 6).
(7)   Handelingen TK 1994/95 (blz. 5697).
(8)   Gewijzigd Voorstel van Wet (EK 1994/95, 24116, nr. 300).
(9)   Eindverslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (EK 1994/95, 24116, nr. 300a).
(10)  Handelingen EK 1994/95 (blz. 1438-1439).
(11)  Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Stb. 1995, 518).
 
8.3 Wetswijziging van 7 juni 2007 inzake de periodieke registratie
(30463)
(1)   Koninklijke Boodschap (TK 2005/06, 30463, nr. 1).
(2)   Voorstel van Wet (TK 2005/06, 30463, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting (TK 2005/06, 30463, nr. 3).
(4)   Nota van Verbetering (TK 2005/06, 30463, nr. 4).
(5)   Verslag (TK 2005/06, 30463, nr. 5).
(6)   Nota van Wijziging (TK 2005/06, 30463, nr. 6).
(7)   Handelingen TK 2005/06 (blz. 4131).
(8)   Gewijzigd Voorstel van Wet (EK 2005/06, 30463, A).
(9)   Voorlopig Verslag van de vaste commissie voor VWS (EK 2005/06, 30463, B).
(10)  Memorie van Antwoord (EK 2005/06, 30463, C).
(11)  Eindverslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (EK 2005/06, 30463, D).
(12)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, E).
(13)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, F).
(14)  Brief aan de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, G).
(15)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, H).
(16)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, I).
(17)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, J).
(18)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, K).
(19)  Brief van de minister van VWS (EK 2005/06, 30463, K Bijlagen).
(20)  Handelingen EK 2006/07 (blz. 35-38).
(21)  Handelingen EK 2006/07 (blz. 47-50).
(22)  Handelingen EK 2006/07 (blz. 979).
(23)  Wet van 7 juni 2007 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) (Stb. 2007, 237).
 
8.4   Artikel 126 van de Geneesmiddelenwet inzake de voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
(29359)
 
(1)   Amendement van het lid Schippers (TK 2005/06, 29359, nr. 26).
(2)   Amendement Vendrik (TK 2005/06, 29359, nr. 61).
(3)   Gewijzigd amendement van de leden Schippers en Vendrik ter vervanging van die gedrukt onder de nrs. 26 en 61 (TK 2005/06, 29359, nr. 78).
(4)   Nader gewijzigd amendement van de leden Schippers en Vendrik ter vervanging van die gedrukt onder nr. 78 (TK 2005/06, 29359, nr. 82).
(5)   Wet van 8 februari 2007 tot vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (Stb. 2007, 93).
(6)   Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (Stb. 2011, 572).
(7)   Besluit van 13 december 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 november 2011, houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (Stb. 572) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 november 2011, houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (Stb. 568) (Stb. 2011, 631).
8.5   Wetswijziging van 7 november 2011 inzake de experimenteerberoepen
(32261)
(1)   Koninklijke Boodschap (TK 2009/10, 32261, nr. 1).
(2)   Voorstel van Wet (TK 2009/10, 32261, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting (TK 2009/10, 32261, nr. 3).
(4)   Advies van Raad van State en nader rapport (TK 2009/10, 32261, nr. 4).
(5)   Verslag (TK 2009/10, 32261, nr. 5).
(6)   Nota naar aanleiding van het verslag (TK 2009/10, 32261, nr. 6).
(7)   Nota van wijziging (TK 2009/10, 32261, nr. 7).
(8)   Tweede nota van wijziging (TK 2010/11, 32261, nr. 8).
(9)   Amendement van het lid Van Gerven (TK 2010/11, 32261, nr. 9).
(10)  Amendement van het lid Van Gerven (TK 2010/11, 32261, nr. 10).
(11)  Amendement van het lid Van Gerven (TK 2010/11, 32261, nr. 11).
(12)  Amendement van het lid Uitslag (TK 2010/11, 32261, nr. 12).
(13)  Brief van de KNMG aan de Tweede Kamer (KNMG 1 februari 2011).
(14)  Handelingen TK 2010/11 (9 februari 2011).
(15)  Handelingen TK 2010/11 (10 maart 2011).
(16)  Derde nota van wijziging (TK 2010/11, 32261, nr. 13).
(17)  Vierde nota van wijziging (TK 2010/11, 32261, nr. 14).
(18)  Amendement van het lid Van Gerven (TK 2010/11, 32261, nr. 15).
(19)  Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 9 (TK 2010/11, 32261, nr. 16).
(20)  Gewijzigd amendement van het lid Uitslag ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 12 (TK 2010/11, 32261, nr. 17).
(21)  Brief van de minister van VWS (TK 2010/11, 32261, nr. 18).
(22)  Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 11 (TK 2010/11, 32261, nr. 19).
(23)  Nader gewijzigd amendement van het lid Uitslag ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17 (TK 2010/11, 32261, nr. 20).
(24)  Brief van de minister van VWS (TK 2010/11, 32261, nr. 21).
(25)   Ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (bijlage bij TK 2010/11, 32261, nr. 21).
(26)  Ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant (bijlage bij TK 2010/11, 32261, nr. 21).
(27)   Brief van de KNMG aan de Tweede Kamer (KNMG 17 mei 2011).
(28)  Handelingen TK 2010/11 (29 maart 2011, 66-9-17).
(29)  Handelingen TK 2010/11 (29 maart 2011, 66-11-19).
(30)  Gewijzigd voorstel van wet (EK 2010/11, 32261, A).
(31)  Voorlopig Verslag van de vaste commissie voor VWS (EK 2010/11, 32261, B).
(32)  Memorie van Antwoord (EK 2010/11, 32261, C).
(33)  Eindverslag van de vaste commissie voor VWS (EK 2010/11, 32261, D).
(34)  Brief van de minister van VWS (EK 2010/11, 32261, 7 september 2011).
(35)  Handelingen EK 2010/11 (1 november, 5-5-15).
(36)  Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (experimenteerberoepen) (Stb. 2011, 568).
(37)  Besluit van 13 december 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 november 2011, houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (Stb. 572) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 november 2011, houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (Stb. 568) (Stb. 2011, 631).
8.6   Wetswijziging van 4 oktober 2017 inzake de zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (34630)
 
(1)   Koninklijke Boodschap (TK 2016/17, 34630, nr. 1).
(2)   Voorstel van Wet (TK 2016/17, 34630, nr. 2).
(3)   Memorie van Toelichting (TK 2016/17, 34630, nr. 3).
(4)   Advies Afdeling Advisering Raad van State en nader rapport (TK 2016/17, 34630, nr. 4).
(5)   Verslag (TK 2016/17, 34630, nr.5).
(6)   Nota naar aanleiding van het verslag (TK 2016/17, 34630, nr. 6).
(7)   Nota van wijziging (TK 2016/17, 34630, nr. 7).
(8)   Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (TK 2016/17, 34630, nr. 8).
(9)   voorBIGhouden 2: Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant: Electieve cardioversie, defibrillatie, endoscopie (TK 2016/17, 34630, nr. 8 bijlage).
(10)  Handelingen TK 2016/17 (7 september 2017, 100-10-1).
(11)  Brief van de minister van VWS (TK 2016/17, 34630, nr. 9).
(12)  Handelingen TK 2016/17 (12 september 2017, 101-22-1).
(13)  Gewijzigd voorstel van wet  (EK 2016/17, 34630, A).
(14)  Eindverslag van de vaste commissie voor VWS (EK 2016/17, 34630, B).
(15)  Handelingen EK 2016/17 (3 oktober 2017, 2-5-1).
(16)  Wet van 4 oktober 2017, houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Stb. 2017, 374).
bottom of page