top of page
Digitaal archief > Bijlage 2

Bijlage 2    Secundaire bronnen

Bergh-Braam, A.H.M., Kooij, C.H. van der & Pasch, A.E.W.M. van de (1990). Honderd jaar verplegen. Een bijsluiter over gisteren met een opening naar morgen. De Tijdstroom, Lochem.
 
Binnenkade, C. (1973). Honderd jaar opleiding tot verpleegkundige in Nederland 1872-1972. Stafleu’s Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij, Leiden.
 
Boschma, G. (2003). The Rise of Mental Health Nursing. A History of Psychiatric Care in Dutch Asylums: 1890-1920. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Carbo, C., en M. Paumen (2009). Liefdewerk en oud papier. De geschiedschrijving van de gehandicaptenzorg. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
 
Duivesteijn-Ockeloen, K. (2016). Op zoek naar de ‘totale mens’. Taak, verantwoordelijkheid en identiteit van de verpleegkunde in Nederland 1955-1988. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Open Universiteit.
 
Gemert, V. van en Spijker, T. (1986). Verdichtsel en werkelijkheid. Een verkennende studie van de ambivalentie ten opzichte van zorgen en verzorgen in de verpleging. De Tijdstroom, Lochem.
 
Hopman, W.M. (1970). Opleidingen in de verpleging. Onderwijskundige aspecten van de Nederlandse beroepsopleidingen voor ziekenverzorgenden, verplegenden en verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Goelabdien, R. (1995). Van roeping tot beroep. Verpleging en verzorging in historisch perspectief. LCVV, Utrecht.
 
Jamin, H. (1999). 125 jaar thuiszorg 1875-2000. Oude tradities en nieuwe ambities. Tirion Uitgevers, Baarn.
 
Kolk-Kousemaker, M. van der (2005). Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Utrecht.
 
Mey-de Leur, A.P.M. van der (1981). Van olie en wijn. Geschiedenis van de verpleegkunde, geneeskunde en sociale zorg. 4e druk. Elsevier, Amsterdam.
 
Meyboom, F. (1974) Grepen uit de geschiedenis van zorgen en verzorgen. 2e druk. Elsevier, Amsterdam en Brussel.
 
Querido, A. (1967). Godshuizen en Gasthuizen. Een geschiedenis van de ziekenverpleging in West-Europa. 2e druk. Amsterdam.
 
Speets, W. (2020). Zoeken naar balans in de verpleegkundige wereld en haar bestuurlijke omgeving tussen 1956 en 2019. Uitgeverij Lineke Eerdmans, Naarden.
 
Spieker, P. (2012). Van Knecht naar kopvrouw. De emancipatie van de verpleging. V&VN, Utrecht.
 
Spijker, T. (1981). Mooi en beschaafd verplegen. Een historische analyse van een vrouwenberoep. 2e druk. Lochem, De Tijdstroom.
 
Stegge, G.J. Cecile aan de (2012). Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland 1830-1980. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht. [Samenvatting]
 
Stolk, H. (1986). Wijkverpleging in historisch perspectief: ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890-1930) met aandacht voor aspekten van medicalisering en professionalisering. Verpleegkundig historische cahiers 2. Rodopi, Amsterdam.
 
Vlaskamp, L. Jaarverslag 2002. LEVV, Utrecht.
 
Wiegman, N. (1996). ‘Gij complementeert zijn arbeid: over de professionalisering van het verpleegkundig beroep (1880-1925)’. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Gewina, jrg. 19, nr. 4, blz. 296-312.
 
Zwols, G. (1985). Het ontstaan en de ontwikkeling van het beroep verpleegkundige. Lochem, De Tijdstroom.
bottom of page