top of page
Digitaal archief > Bijlage 3

Bijlage 3    Tijdlijnen wet- en regelgeving
1   Diploma’s
Diploma A
 
1923   Opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1923, 252, pag. 6).
1929   Opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1929, 246, pag. 1-4).
1966   Regeling Opleiding verplegenden diploma A (Stcrt. 1966, 200, pag. 4).
1974   Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging (Stcrt. 1974, 12, pag. 4).
1986   Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 4).
 
Diploma B
1923   Opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1923, 252, pag. 6).
1929   Opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1929, 246, pag. 1-4).
1975   Regeling opleiding diploma B ziekenverpleging (Stcrt. 1975, 111, pag. 4).
1986   Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 11).
 
Diploma Z
1978   Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978 (Stcrt. 1978, 19, pag. 6).
1986   Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 8).
 
2   Aantekeningen
 
1923   Koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33, inzake de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1924, 4, pag. 1).
1928   Koninklijk besluit van 7 juni 1928, nr. 35: uitbreiding van het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33, met de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1928, 113, pag. 2).
1928   Koninklijk besluit van 21 september 1928, nr. 19: uitbreiding van het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33, met de aantekening voor kinderverpleging (Stcrt. 1928, 186, pag. 1).
1928   Koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, vervanging van het koninklijk besluit van 29 december 1923, nr. 33, inzake aantekeningen op het diploma voor ziekenverpleging:
 • kraamverpleging,
 • huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (ongewijzigd ten opzichte van het koninklijk besluit van 7 juni 1928, nr. 35),
 • kinderverpleging (ongewijzigd ten opzichte van het koninklijk besluit van 21 september 1928, nr. 19) (Stcrt. 1928, 253, pag. 1).
1929   Koninklijk besluit van 15 augustus 1929, nr. 35: uitbreiding van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 met de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1929, 164, pag. 3).
1932   Koninklijk besluit van 13 februari 1932, nr. 11: afschaffing van de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1932, 33, pag. 1).
1973   Koninklijk besluit van 14 september 1973, nr. 54: aanvulling op het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, over het diploma dat moest worden overgelegd (MGZ-AGZ) ter verkrijging van de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1973, 186, pag. 4).
1973   Koninklijk besluit van 14 september 1973, nr. 54: uitbreiding van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, inzake het diploma dat moest worden overgelegd (MGZ-GGZ) ter verkrijging van de aantekening voor sociaal psychiatrische verpleging (Stcrt. 1973, 186, pag. 4).
1982   Koninklijk besluit van 3 juli 1982, nr. 98: intrekking onderdeel A van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104, leidend tot de afschaffing van de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1982, 133, pag. 5).
1988   Koninklijk besluit van 22 januari 1988, nr. 20: uitbreiding van het koninklijk besluit van 21 december 1928, nr. 104 met de aantekening voor obstetrie/gynaecologie (Stcrt. 1988, 29, pag. 12).
1993   Koninklijk besluit van 2 maart 1993, houdende regeling van de verkrijging van de aantekening intensive care verpleging (Stb. 1993, 154).
 
Kraamverpleging
1929   Opleidingsregeling van 15 januari 1929 (Stcrt. 1929, 11, pag. 2).
1948   Opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1948, 23, pag. 5).
 
Kinderverpleging
1928   Opleidingsregeling van 27 september 1928 (Stcrt. 1928, 190, pag. 5).
1929   Opleidingsregeling van 10 januari 1929 (Stcrt. 1929, 7, pag. 2).
1948   Opleidingsregeling van 30 januari 1948 (Stcrt. 1948, 23, pag. 4).
1959   Opleidingsregeling van 8 mei 1959 (Stcrt. 1959, 91, pag. 5).
1988   Regeling opleiding aantekening kinderverpleging (Stcrt. 1988, 231, pag. 10).
 
Wijkverpleging
1929   Opleidingsregeling van 4 september 1929 (Stcrt. 1929, 173, pag. 1).
1933   Opleidingsregeling van 8 november 1933 (Stcrt. 1933, 221, pag. 2).
1978   Intrekking (10 februari 1978) van de opleidingsregeling van 8 november 1933 in verband met de nieuwe opleidingen MGZ-AGZ en MGZ-GGZ (Stcrt. 1978, 43, pag. 5).
 
Obstetrie en gynaecologie
1988   Regeling opleiding aantekening obstetrische en gynaecologische verpleging (Stcrt. 1988, 29, pag. 12-13 en 17).
 
Intensive care
1993   Regeling opleiding intensive care verpleging (Stcrt. 1993, 81).
 
 
3   Onderscheidingstekens
 
1924   Ministeriële beschikking (22/31 maart 1924) over de onderscheidingstekens voor de bezitters van het diploma A, het diploma B, en het diploma A en B (Stcrt. 1924, 65, pag. 4).
1925   Wijziging (15/22 mei 1925) van de ministeriële beschikking van 22/31 maart 1924: vaststelling van het onderscheidingsteken voor verplegers dat in een knoopsgat kan worden gedragen (Stcrt. 1925, 98, pag. 2).
1927   Ministeriële beschikking (2/11 november 1927) over het onderscheidingsteken (‘ooievaartje’) voor de aantekening voor kraamverpleging (Stcrt. 1927, 220, pag. 5).
1928   Ministeriële beschikking (24 mei 1928) over het onderscheidingsteken voor de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1928, 107, pag. 5).
1928   Ministeriële beschikking (27 september/5 oktober 1928) over het onderscheidingsteken voor de aantekening voor kinderverpleging (Stcrt. 1928, 195, pag. 1).
1929   Wijziging (17/25 januari 1929) van de ministeriële beschikking van 2/11 november 1927 over het onderscheidingsteken (‘ooievaartje’) voor de aantekening voor kraamverpleging: voortaan wordt het ooievaartje in diep reliëf op het kruisje aangebracht (Stcrt. 1929, 19, pag. 2).
1932   Ministeriële beschikking (3/10 februari 1932) over de afschaffing van het onderscheidingsteken voor de aantekening voor huisbezoekster bij de tuberculosebestrijding (Stcrt. 1932, 33, pag. 2).
1946   Ministeriële beschikking (19/26 september 1946) over het onderscheidingsteken voor de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1946, 199, pag. 4).
1967   Ministeriële beschikking (19 september) over de onderscheidingstekens voor het diploma A, het diploma A en B, alsmede voor het diploma A in combinatie met de aantekening voor kinderverpleging en de aantekening voor wijkverpleging (Stcrt. 1967, 187, pag. 1).
1981   Besluit tot vaststelling van onderscheidingsteken verpleegkundigen (Stcrt. 1981, 129, pag. 18).
 
 
4   Praktijkopleidingsboekjes
 
Diploma A
 
1923   Opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1923, 252, pag. 6).
 • bijlage A: practijk- en rapportenboekje diploma A.
1929   Opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1929, 246, bijvoegsel pag. 1-4).
 • bijlage A en B: practijk- en rapportenboekje diploma A.
 
1950   Tussentijdse herziening van het practijk- en rapportenboekje diploma A van de opleidingsregeling van 1929 (Stcrt. 1950, 170, pag. 13).
 
1966   Regeling Opleiding verplegenden diploma A (Stcrt. 1966, 200, pag. 4).
 • bijlage A: praktijkboekje diploma A.
 
1974   Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging (Stcrt. 1974, 12, pag. 4). N.B.: tijdens het praktisch gedeelte van de opleiding wordt voorlopig nog gebruik gemaakt van het praktijk- en rapporten­boekje uit de Regeling Opleiding verplegenden diploma A van 1966 (artikel 10, lid 1).
 
1977   Vervanging (m.i.v. 1 januari 1978) van het praktijk- en rapportenboekje (Stcrt. 1966, 200) door het Overzicht Praktische Opleiding (Stcrt. 1977, 188, pag 2).
 • bijlage (OPO-boekje).
 
1986   Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 4).
 • bijlage 3b (OPO-boekje).
 
Diploma B
 
1923   Opleidingsregeling van 13/17 december 1923 (Stcrt. 1923, 252, pag. 6).
 • bijlage B: practijk- en rapportenboekje diploma B.
 
1929   Opleidingsregeling van 2/6 december 1929 (Stcrt. 1929, 246, bijvoegsel pag. 1-4).
 • bijlage C en D: practijk- en rapportenboekje diploma B.
 
1933   Tussentijdse herziening van het practijk- en rapportenboekje diploma B uit de opleidingsregeling van 1929 (Stcrt. 1933, 185).
 
1959   Wijzigingsvoorstel van het Praktijk- en Rapportenboekje van den leerling B (Stcrt. 1929, 246, bijlage C en D) uit het concept-rapport diploma B van de gezamenlijke examencommissies (1959) zoals dit werd afgedrukt in alle praktijk- en rapportenboekjes van na 1959 (1959 toevoeging).
 
1970   Vervanging (m.i.v. 1 augustus 1970) van het practijk- en rapportenboekje (Stcrt. 1933, 185) door het Overzicht Praktische Opleiding (Stcrt. 1970, 145, pag. 43).
1975   Regeling opleiding diploma B ziekenverpleging (Stcrt. 1975, 111, pag. 4).
 • bijlage 3b (OPO-boekje).
 
1986   Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 11).
 • bijlage 3b (OPO-boekje).
 
Diploma Z
 
1978   Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978 (Stcrt. 1978, 19, pag. 6).
 • bijlage 3b (OPO-boekje).
1986   Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 1986 van 2 januari 1986 (Stcrt. 1986, 16, pag. 8).
 • bijlage 3b (OPO-boekje).
bottom of page