top of page
Digitaal archief > Bijlage 4

Bijlage 4    Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters

Wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters
(6819)
(1)   Koninklijke Boodschap (TK 1961/62, 6819, nr. 1)
(2)   Ontwerp van Wet (TK 1961/62, 6819, nr. 2)
(3)   Memorie van Toelichting (TK 1961/62, 6819, nr. 3)
(4)   Voorlopig Verslag (TK 1962/63, 6819, nr. 4)
(5)   Memorie van Antwoord (TK 1962/63, 6819, nr. 5)
(6)   Eindverslag (TK 1962/63, 6819, nr. 6)
(7)   Nota naar aanleiding van het eindverslag (TK 1962/63, 6819, nr. 7)
(8)   Handelingen TK 1962/63 (blz. 3871-3880)
(9)   Amendementen van de heer Van Gelder c.s. (TK 1962/63, 6819, nr. 8)
(10)  Handelingen TK 1962/63 (blz. 3911-3914)
(11)  Amendementen van de heren Van Gelder en Lamberts ter vervanging van die gedrukt onder nr. 8 (TK 1962/63, 6819, nr. 9)
(12)  Gewijzigd Voorstel van Wet (EK 1962/63, 124)
(13)  Handelingen EK 1962/63 (blz. 8-10)
(14)  Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
bottom of page