top of page
Digitaal archief > Hoofdstuk 9 (wet- en regelgeving)

Hoofdstuk 9    Wetten, besluiten en regelingen

9.1   Registratie
Wetten
1995   Wet van 15 september 1995: wijziging van de Wet BIG om regionaal gespreide registratie van verpleegkundigen mogelijk te maken (Stb. 1995, 518).
Besluiten
1995   Besluit van 13 november 1995: Registratiebesluit BIG (Stb. 1995, 558).
2012   Besluit van 12 juni 2012: wijziging van het Registratiebesluit BIG (Stb. 2012, 269).
2013   Besluit van 23 februari 2013: wijziging van het Registratiebesluit BIG (Stb. 2013, 78).
2016   Besluit van 24 oktober 2016: wijziging van het Registratiebesluit BIG (Stb. 2016, 422).
2019   Besluit van 22 februari 2019: wijziging van Registratiebesluit BIG (Stb. 2019, 111).
2020   Besluit van 20 maart 2020 wijziging van het Registratiebesluit BIG (Stb. 2020, 111).
9.1   Periodieke registratie
Wetten
2007   Wet van 7 juni 2007: wijziging van de Wet BIG in verband met de invoering van periodieke registratie (Stb. 2007, 237).
 
Besluiten
 
Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen
2008   Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG (Stcrt. 2008, 119).
2008   Besluit van 24 november 2008: Besluit periodieke registratie Wet BIG (Stb. 2008, 515).
2008   Besluit van 12 december 2008: invoering van periodieke registratie per 1 januari 2009 (Stb. 2008, 556).
 
Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen
2010   Ontwerpbesluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG (Stcrt. 2010, 9988).
2011   Besluit van 12 september 2011: wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG (Stb. 2011, 433).
2019   Besluit van 22 februari 2019: wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG (Stb. 2019, 111).
 
Regelingen
 
2009   Regeling periodieke registratie Wet BIG (Stcrt. 2009, 65).
2011   Wijziging (9 december 2011) van de Regeling periodieke registratie Wet BIG (Stcrt. 2011, 23181).
2013   Wijziging (17 juli 2013) van de Regeling periodieke registratie Wet BIG in verband met enige uitzonderingen voor het beroep verpleegkundige (Stcrt. 2013, 21060).
 
9.3 Specialismen verpleegkunde
 
Wetten
 
2006   Wet van 28 september 2006: wijziging van de Wet BIG wat betreft de artikelen inzake specialismen (Stb. 2006, 472).
 
Toetsingskader
 
2006   Besluit (30 november 2006) inzake het Toetsingskader Specialismen Verpleegkunde. (CSV, 2006).
 
Algemeen Besluit
 
2008   Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde van 16 december 2008 (CSV, 2008).
2009   Instemming (6 februari 2009) met het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde van 16 december 2008 (Stcrt. 2009, 25).
2009   Wijziging (9 maart 2009) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (CSV, 2009).
2009   Instemming (19 mei 2009) met wijziging (9 maart 2009) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2009, 101).
2010   Wijziging (23 augustus 2010) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (CSV, 2010).
2010   Instemming (23 september 2010) met wijziging (23 augustus 2010) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2010, 15193).
2011   Wijziging (14 april 2011) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (CSV, 2011).
2011   Instemming (19 juli 2011) met wijziging (14 april 2011) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2011, 13700).
2013   Wijziging (24 juni 2013) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (CSV, 2013).
2013   Instemming (3 december 2013) met wijziging (24 juni 2013) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2013, 33501).
2016   Wijziging (30 mei 2016) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (CSV, 2016).
2016   Instemming (12 juli 2016) met wijziging (30 mei 2016) van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2016, 37692).
 
2020   Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde van 10 februari 2020 (CSV, 2020).

2020   Goedkeuring van het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde van 10 februari 2020 (Stcrt. 37025).
Regeling Specialismen Verpleegkunde
 
2004   Regeling Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2004, 248, pag. 60).
2004   Goedkeuring (14 december 2004) van de Regeling Specialismen Verpleegkunde (Stcrt. 2004, 248, pag. 60).
 
2007   Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (Stcrt. 2007, 183, pag. 13).
2007   Goedkeuring (17 augustus 2007) van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (Stcrt. 2007, 183, pag. 13).
2009   Wijzigingsbesluit (4 september 2009) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (CSV, 2009).
2009   Instemming (26 november 2009) met Wijzigingsbesluit (4 september 2009) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (Stcrt. 2009, 19009).
2010   Wijzigingsbesluit (9 april 2010) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (CSV, 2010).
2010   Instemming (30 augustus 2010) met Wijzigingsbesluit (9 april 2010) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (Stcrt. 2010, 15345).
2013   Wijzigingsbesluit (25 januari 2013) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (CSV, 2013).
2014   Instemming (12 december 2014) met Wijzigingsbesluit (25 januari 2013) Regeling Specialismen Verpleegkundige 2007 (Stcrt. 2014, 37711).
2017   Wijzigingsbesluit (27 januari 2017) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (CSV, 2017).
2017   Instemming (23 maart 2017) met Wijzigingsbesluit (27 januari 2017) Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 (Stcrt. 2017, 17763).
 
Specialismen
 
2008   Besluit verpleegkundig specialisme preventieve zorg bij somatische aandoeningen (CSV, 2008 / preventieve zorg).
2008   Besluit verpleegkundig specialisme acute zorg bij somatische aandoeningen (CSV, 2008 / acute zorg).
2008   Besluit verpleegkundig specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen (CSV, 2008 / intensieve zorg).
2008   Besluit verpleegkundig specialisme chronische zorg bij somatische aandoeningen (CSV, 2008 / chronische zorg).
2009   Erkenning (27 januari 2009) van verpleegkundige specialismen bij somatische aandoeningen (Stcrt. 2009, 25).
2009   Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg (CSV, 2009).
2009   Erkenning (19 mei 2009) van het verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 2009, 101).
2020   Besluit verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg (CSV, 2020).
2020   Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg (CSV, 2020).
2020   Erkenning (17 juni 2020) van het verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg en het verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg (Stcrt. 2020, 37025).
9.4 Opleidingseisen verpleegkundige
1995   Besluit opleidingseisen verpleegkundige (Stb. 1995, 339).
1995   Inwerkingtreding van het Besluit opleidingseisen verpleegkundige (Stb. 1995, 339) per 1 december 1995 (Stb. 1995, 559).
 
2011   Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011 (Stb. 2011, 365).
 
9.5 Verzorgende in de individuele gezondheidszorg
Besluiten
1997   Ontwerp-Besluit verzorgende individuele gezondheidszorg (Stcrt. 1997, 60, pag. 7).
1999   Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg (Stb. 1999, 463).
1999   Besluit van 13 november 1999: intrekking van de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289) en inwerkingtreding van het Besluit verzorgende in de individuele gezondheidzorg (Stb. 1999, 463) per 1 december 1999 (Stb. 1999, 487).
Regelingen
 
1999   Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a. (Stcrt. 1999, 249, pag. 14).
 
9.6 Voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen
 
Wetten
 
2007   Wet van 8 februari 2007: wijziging van de Wet BIG inzake de voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen (Wet BIG, art. 34, lid 14) op basis van artikel 126 van de Geneesmiddelenwet (Stb. 2007, 93).
2011   Wet van 7 november 2011: wijziging van de Wet BIG inzake de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven op basis van de wijziging van de Geneesmiddelenwet (Stb. 2011, 572)
 
Besluiten
 
2011   Besluit van 13 december 2011: vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 november 2011, in verband met de BIG-registratie van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (Stb. 2011, 631).
2015   Besluit (17 november 2015) tot gedeeltelijke inwerkingtreding van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen voor de oncologieverpleegkundigen (Stcrt. 2015, 42244).
 
Regelingen
 
2013   Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen (Stcrt. 2013, 33354).
 
Kennisgevingen
 
2014   Aanwijzing post-hbo-opleiding op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Hogeschool Utrecht (Stcrt. 2014, 3319).
2014   Aanwijzing post-hbo-opleiding op het gebied van astma en COPD, verzorgd door de Hogeschool Utrecht (Stcrt. 2014, 3320).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Hogeschool Rotterdam (Stcrt. 2014, 3323).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van astma en COPD, verzorgd door de Hogeschool Utrecht (Stcrt. 2014, 3324).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Hogeschool Utrecht (Stcrt. 2014, 3325).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Hogeschool Groningen (Stcrt. 2014, 3803).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van astma en COPD, verzorgd door de Fontys Hogeschool Verpleegkunde (Stcrt. 2014, 14429).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Fontys Hogeschool Verpleegkunde (Stcrt. 2014, 14431).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van astma en COPD, verzorgd door de Zuyd Hogeschool (Stcrt. 2014, 24777).
2014   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Zuyd Hogeschool (Stcrt. 2014, 24778).
2016   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied oncologie, verzorgd door de Zuyd Hogeschool (Stcrt. 2016, 6835).
2016   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied oncologie, verzorgd door het Wenkebach Instituut UMC Groningen (Stcrt. 2016, 24560).
2016   Aanwijzing module farmacotherapie op het gebied oncologie, verzorgd door het Radboud UMC Health Academy Nijmegen (Stcrt. 2016, 24563).
2019   Aanwijzing post-hbo-opleiding op het gebied van diabetes mellitus, verzorgd door de Hogeschool Utrecht (Stcrt. 2019, 5415).
2019   Aanwijzing post-hbo-opleiding op het gebied van astma en COPD, verzorgd door de Hogeschool Utrecht (Stcrt. 2019, 5417).
 
9.7 Zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundig specialisten
 
Wetten
 
2011   Wet van 7 november 2011: wijziging van de Wet BIG, onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (Stb. 2011, 568).
2017   Wet van 4 oktober 2017: wijziging van de Wet BIG (4 oktober 2017), onder andere in verband met het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan verpleegkundig specialisten (Stb. 2017, 374).
 
Besluiten
 
2011   Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (Stb. 2011, 659).
 
Regelingen
 
2018   Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (Stcrt. 2018, 39930).
2020   Wijziging (23 november 2020) van de Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten (Stcrt. 2020, 62422).
 
9.8 Functionele zelfstandigheid
 
1997   Besluit functionele zelfstandigheid (Stb. 1997, 524).
2015   Besluit van 5 maart 2015: wijziging van het besluit functionele zelfstandigheid (Stb. 1997, 524) wat betreft de opleiding tot ambulance-verpleegkundige (Stb. 2015, 126).
 
9.9 Buitenslands gediplomeerden
 
Richtlijn 2005/36/EU
 
2005   Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Pb. L 255/ 22-142).
2007   Wet van 6 december 2007: Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Stb. 2007, 530).
2008   Regeling erkenning van EG-beroepskwalificaties in de individuele gezondheidszorg (Stcrt. 2008, 231).
 
Richtlijn 2013/55/EU
 
2013   Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Pb. L 354/132-170).
2015   Wet van 2 december 2015: wijziging van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Stb. 2015, 478).
2016   Wijziging (10 maart 2016) van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg (Stcrt. 2016, 13755).
 
Besluiten
 
Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen
1995   Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen (Stb. 1995, 369).
1995   Besluit van 14 november 1995: inwerkingtreding van het Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen per 1 december 1995 (Stb. 1995, 559).
 
Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
1996   Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 1996, 69).
1997   Besluit van 15 januari 1997: wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 1997, 20).
2006   Besluit van 2 maart 2006: wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid: kennis- en vaardighedentoets (Stb. 2006, 159).
2007   Besluit van 27 juli 2007: wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid in verband met aanpassing aan de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Stb. 2007, 311).
2008   Besluit van 22 januari 2008: inwerkingtreding van de wijziging (27 juli 2007) van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 2008, 26).
2012   Besluit van 12 juni 2012: wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 2012, 269).
2016   Besluit van 24 oktober 2016: wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid in verband met wijziging van Europese regelgeving betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Stb. 2016, 422).
2019   Besluit van 22 februari 2019: wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 2019, 111).
 
Regelingen
 
Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s van verpleegkundige
 
1995   Vervanging (21 november 1995) van de Regeling categoriale aanwijzing diploma’s van verpleegkundige
1992 (Stcrt. 1992, 171) en het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 32) door de Regeling aanwijzing van buitenlandse diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1995, 240, pag. 14).
 
Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg
1998   Vervanging van de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s van verpleegkundige (Stcrt. 1995, 240) door de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg [deze regeling is gepubliceerd als bijlage bij de circulaire over de Verklaring vakbekwaamheid buitenlands gediplomeerden volksgezondheid] (Stcrt. 1998, 141, pag. 8).
2002   Wijziging (19 december 2002) Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg (Stcrt. 2002, 249, pag. 22).
2006   Wijziging (23 februari 2006) Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg (Stcrt. 2006, 46, pag. 30).
2007   Wijziging (13 maart 2007) Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg (Stcrt. 2007, 58, pag. 11).
 
Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
2007   Vervanging (2 oktober 2007) van de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg (Stcrt. 1998, 141) door de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid (Stcrt. 2007, 197, pag. 13).
2013   Wijziging (31 oktober 2013) van de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid (Stcrt. 2013, 31407).
2016   Wijziging (10 maart 2016) van de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid (Stcrt. 2016, 13755).
 
Regeling Commissie buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen
1995   Regeling Commissie buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen (Stcrt. 1995, 236, pag. 9).
1997   Benoeming (10 april 1997) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen (Stcrt. 1997, 71, pag. 4).
Regeling Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
1998   Vervanging (17 februari 1998) van de Regeling commissie buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen (Stcrt. 1995, 236) door de Regeling commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 1998, 36, pag. 9).
2002   Benoeming (1 juli 2002) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2002, 124, pag. 13).
2006   Benoeming (26 januari 2006) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2006, 46, pag. 33).
2008   Benoeming (8 oktober 2008) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2008, 245).
2009   Benoeming (2 november 2009) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2009, 17638).
2010   Benoeming (12 juli 2010) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2010, 11249).
2013   Benoeming (28 november 2013) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2013, 33988).
2017   Benoeming (1 december 2017) van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stcrt. 2017, 70752).
 
9.10 Tuchtrecht
 
1997   Tuchtrechtbesluit BIG (Stb. 1997, 238).
2019   Besluit van 22 februari 2019: wijziging van het Tuchtrechtbesluit BIG (Stb. 2019, 111).
 
9.11 Inwerkingtreding van de wet
 
Wetten
1995   Wet van 14 september 1995: wijziging van de Wet BIG (14 september 1995) in verband met de regionale inwerkingtreding van de wet voor de verpleegkundigen (Stb. 1995, 518).
 
Besluiten
 
1995   Besluit van 14 november 1995: inwerkingtreding van het Besluit opleidingseisen verpleegkundige (Stb. 1995, 339) en het Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen (Stb. 1995, 369) per 1 december 1995 (Stb. 1995, 559).
1996   Besluit van 30 januari 1996: inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor verpleegkundigen die woonachtig zijn in de regio met de postcodenummers 1600 tot en met 2129 en vóór 1 december 1995 de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige hebben verkregen (Stb. 1996, 96).
1996   Besluit van 21 maart 1996: inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor verpleegkundigen die woonachtig zijn in de regio met de postcodenummers 2160 tot en met 2239, 2300 tot en met 2499, 2600 tot en met 2699, 3300 tot en met 3399 en 4200 tot en met 4299 en die vóór 1 december 1995 de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige hebben verkregen (Stcrt. 1996, 191).
1996   Besluit van 13 mei 1996: inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor verpleegkundigen die woonachtig zijn in de regio met de postcodenummers 2240 tot en met 2299, 2500 tot en met 2599 en 2700 tot en met 2899 en vóór 1 december 1995 de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige hebben verkregen (Stb. 1996, 270).
1997   Besluit van 19 november 1997: inwerkingtreding van een groot aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van enige op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur per 1 december 1997 (Stb. 1997, 553).
bottom of page